Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Γ.Παπανικολάου: Πρώτη επιλογή το Ην. Βασίλειο για τα προγράμματα μαθητείας και κατάρτισης

 
Η Ελλάδα δεν έλκει το ενδιαφέρον των Eυρωπαίων, αν και οι Έλληνες εμφανίζονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να μεταβούν σε κάποια άλλη χώρα. 
 

Παράγοντες όπως το γλωσσικό εμπόδιο, το ποιοτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των προγραμμάτων μαθητείας και κατάρτισης είναι καθοριστικοί για την επιλογή της χώρας μαθήτευσης και κατάρτισης και ως εκ τούτου χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση της επιτρόπου για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας κ. Ανδρούλλα Βασιλείου έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργου Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα, οι στατιστικές δείχνουν ότι η δημοφιλέστερη χώρα υποδοχής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρα προορισμού για το 13% του συνόλου των μαθητευομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Leonardo da Vinci» που αφορά την απόκτηση μαθησιακής εμπειρίας και κατάρτισης σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι αυτή η χώρα προσελκύει τόσο μεγάλο αριθμό νέων μαθητευομένων δεν οφείλεται μόνο σε μερικές από τις πρακτικές επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει, αλλά συχνά και στην επιθυμία πολλών ατόμων να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα.

Εντούτοις, χώρες όπως η Γερμανία (11%) και η Ισπανία (9%) είναι σχεδόν εξίσου δημοφιλείς με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την υποδοχή μαθητευόμενων. Αυτό δείχνει ότι η εκμάθηση των αγγλικών μπορεί μεν να συμβάλλει στη δημοτικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας για την επιλογή της χώρας μαθητείας.

Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. τόνισε πως το γλωσσικό εμπόδιο αφενός θέτει περιορισμούς στην κινητικότητα των μαθητευόμενων και αφετέρου αναπόφευκτα καθιστά μερικές χώρες περισσότερο ελκυστικές από ότι άλλες. Η Κύπρια επίτροπος αναγνώρισε το συγκεκριμένο πρόβλημα και σημείωσε πως για αυτό τον λόγο το πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» προβλέπει γλωσσικά μαθήματα πριν από κάθε περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό, με σκοπό την εξάλειψη των εμποδίων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φοίτηση και την κατάρτιση σε μια άλλη γλώσσα.

Τέλος, ο κ. Παπανικολάου σημείωσε πως: «Αν και οι Έλληνες εμφανίζονται ιδιαίτερα κινητικοί αλλά και πρόθυμοι να μεταβούν σε κάποια άλλη χώρα για λόγους μαθητείας και κατάρτισης, η Ελλάδα δεν επιτυγχάνει να καταστεί τόπος προσέλκυσης ευρωπαίων. Ασφαλώς και η φύση των προγραμμάτων δεν ευνοούν τις μικρότερες χώρες της Ε.Ε., ασφαλώς και η γλώσσα αποτελεί εμπόδιο, ωστόσο, η Ελλάδα ιδίως σε καιρούς αναζήτησης αναπτυξιακών διεξόδων θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Άλλωστε η κατάρτιση και η μαθητεία αποτελούν προϋποθέσεις απόκτησης προσόντων και δεξιοτήτων στοιχεία σημαντικά για την αύξηση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού των Ελλήνων».

www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου