Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Θ.Καράογλου: Απαράδεκτες πρακτικές σε βάρος των Βορειοηπειρωτών

Προς Υπουργό:
 
- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους Βορειοηπειρώτες, που συνδιαλέγονται με το Ελληνικό δημόσιο. Η Κυβέρνηση επίμονα και ανεξήγητα υποχρεώνει  την αναγραφή των ονομάτων των Βορειοηπειρωτών στα μητρώα των δημοσίων υπηρεσιών με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι απαράδεκτο, να εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, μετά βέβαια από σχετικές εντολές, στο ίδιο πρόσωπο, έγγραφο απόδοσης ΑΦΜ στα Ελληνικά, βιβλιάριο υγείας στα Αλβανικά, εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στα Αλβανικά και δίπλωμα οδήγησης με επώνυμο στα Ελληνικά και όνομα στα Αλβανικά.
Αυτές οι πρακτικές της Κυβέρνησης, για τις οποίες αποφάνθηκε σχετικά σε προσφυγή ομογενούς η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι απαράδεκτες. Μάλιστα η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε, ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος περί χρήσης λατινικών χαρακτήρων, δεν είναι δεσμευτική για τους Βορειοηπειρώτες και αντίκειται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος. Ο εξαλβανισμός των ονομάτων των Βορειοηπειρωτών που επιχειρεί η Κυβέρνηση, είναι προσβλητικός και εξευτελίζει τους ομογενείς. Άλλωστε οι Βορειοηπειρώτες ομογενείς διεκδικούν το αυτονόητο, να αναγράφεται δηλαδή το όνομά τους στη μητρική τους γλώσσα.
 
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
 
- Για ποιους λόγους και με ποιο σκεπτικό η Κυβέρνηση, προχώρησε στην αναγραφή των ονομάτων των Βορειοηπειρωτών ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες στις δημόσιες υπηρεσίες;
- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο, να αποσύρει την σχετική εγκύκλιο περί χρήσης λατινικών χαρακτήρων, έπειτα από την εισήγηση και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου